Álláshirdetés - SZESZK - kisgyermeknevelő

 

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ  (8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.) 1 fő kisgyermeknevelőt keres. Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

 

A munkavégzés helye: Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Bölcsődéje (8700 Marcali, Katona J. u. 3.)

 

A munkakörbe tartozó alapvető feladatok:

 • A kisgyermekek életkorának megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás, étkeztetés biztosítása.
 • Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése.
 • A megismerési folyamatok fejlődésének segítése.
 • Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása.
 • A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításáról a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve ennek a törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik.

 

Pályázati feltételek:

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet, II. rész I. Alapellátások 2. 1. pontja szerinti

 • bölcsődei szakgondozó (OKJ),
 • csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
 • csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
 • csecsemő- és gyermeknevelőgondozó (OKJ),
 • kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
 • csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),
 • csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),

vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező:

védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) végzettség

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • motivációs levél
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

Jelentkezési határidő: 2017. október 25.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázott munkakör (kisgyermeknevelő) megnevezését, vagy személyesen.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. október 31.

Az állás legkorábban 2017. november 6-tól betölthető.

 

Érdeklődni lehet Bíró Melinda szakmai vezetőnél személyesen, vagy telefonon a 85/312-452-es telefonszámon.

 


Nyomtatás