Alapvető jogszabályok, ügyintézés rendje

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat, vagy ügyrend listája:


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok: Általános igazgatási - Adóügyek - Szociális ellátás - Építéshatósági


Nyomtatás