Koncessziók

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. december 23-i ülésén az Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz- és szennyvízközművek üzemeltetésére kiírt koncessziós pályázat nyertesének a Dél-dunántúli Regionális Vízmű Rt.-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) hirdette ki. A koncessziós szerződés alapján a Dél-dunántúli Regionális Vízmű Rt. 2014. december 31-ig üzemeltette az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz- és szennyvízközműveket.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 76/2014. (V.15.) számú képviselő-testületi határozatával a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 29. § (1) bekezdése alapján, - mivel a DRV Zrt. többségi állami és önkormányzati tulajdonú, a víziközművek üzemeltetésére alapított gazdálkodó szervezet - pályázat kiírása nélkül átengedi a törzsvagyonába tartozó víziközművek üzemeltetését a Dél-dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) számára, a víziközművek üzeméltetésére a DRV Zrt.-t üzemeltetőnek jelölte ki.

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 188/2014. (XI.20.) számú képviselő-testületi határozatával Marcali Város Önkormányzata

  • Marcali Város közigazgatási területén, (ideértve Marcali-Bize, Marcali-Boronka, Marcali-Gyótapuszta településrészeket) kiépített, az önkormányzat tulajdonában lévő Marcali Regionális Vízmű,
  • Marcali város, Nikla község, Csömend község területén kiépített, az önkormányzatok tulajdonában lévő közcélú szennyvízelvezető rendszer (Marcali Város Önkormányzata tekintetében Marcali, ideértve Marcali-Bize, Marcali-Boronka településrészeket), és Marcali Város Önkormányzata tulajdonában lévő Marcali Szennyvíztisztító telep,
  • Marcali Város, Somogysámson Község, Sávoly Község, Csákány Község, Somogyzsitfa Község, Szőkedencs Község közigazgatási területén kiépített, az önkormányzatok tulajdonában lévő Somogysámsoni Kistérségi Vízmű közműveinek (Marcali Város Önkormányzata tekintetében Marcali-Horvátkúti településrész vonatkozásában)

víziközműveinek üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést 2034. december 31. napjáig terjedő határozott időre jóváhagyta és egyúttal felhatalmazta a Polgármestert, a közcélú ivóvízellátó rendszerek működtetésére, valamint a közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Marcali Város Önkormányzata víziközműveinek üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződéseket jóváhagyta.


Nyomtatás