Koncessziók

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 188/2014. (XI.20.) számú képviselő-testületi határozatával Marcali Város Önkormányzata

  • Marcali Város közigazgatási területén, (ideértve Marcali-Bize, Marcali-Boronka, Marcali-Gyótapuszta településrészeket) kiépített, az önkormányzat tulajdonában lévő Marcali Regionális Vízmű,
  • Marcali város, Nikla község, Csömend község területén kiépített, az önkormányzatok tulajdonában lévő közcélú szennyvízelvezető rendszer (Marcali Város Önkormányzata tekintetében Marcali, ideértve Marcali-Bize, Marcali-Boronka településrészeket), és Marcali Város Önkormányzata tulajdonában lévő Marcali Szennyvíztisztító telep,
  • Marcali Város, Somogysámson Község, Sávoly Község, Csákány Község, Somogyzsitfa Község, Szőkedencs Község közigazgatási területén kiépített, az önkormányzatok tulajdonában lévő Somogysámsoni Kistérségi Vízmű közműveinek (Marcali Város Önkormányzata tekintetében Marcali-Horvátkúti településrész vonatkozásában)

víziközműveinek üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést 2034. december 31. napjáig terjedő határozott időre jóváhagyta és egyúttal felhatalmazta a Polgármestert, a közcélú ivóvízellátó rendszerek működtetésére, valamint a közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Marcali Város Önkormányzata víziközműveinek üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződéseket jóváhagyta.


Nyomtatás