Érvényes tűzgyújtási szabályok Marcaliban

A korai tavasz beköszöntével a kiskert és zártkert tulajdonosok elsődleges teendője a terület megtisztítása, az elszáradt növényzet összegyűjtése , a szőlő és fák metszéséből származó nyesedék elégetése. Utánajártunk, hogy városunkban és a környező zártkertekben milyen szabályok érvényesek a tűzgyújtásra , illetve pontosan mire vonatkozik a tűzgyújtási tilalom. Kezdjük ez utóbbival


Híradásokból már értesültünk róla, hogy ez év március 3.-tól tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész ország területén . Tilos tehát tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
Az erdő kezelője által kialakított és biztosított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával azért megsüthetjük az uzsonnánkat. „A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a tűz terjedését lehetővé tevő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut. Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a tűzre nincs szükség, azt gondosan el kell oltani és meg kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.
A tiltás visszavonásig érvényes , feloldásáról a híradásokból és a www.katasztrofavedelem.hu weboldalról tájékozódhatnak.
Tűzgyújtási szabályok városunkban : Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. Városunkban a részletes szabályokat a képviselő testület 21/2013.(X.18 ) számú rendelete, 42§ tartalmazza.
E szerint a városban és a városrészi családi házas ingatlanok kertjében avar és kerti hulladék égetése március 1-től október 31-ig 8.00 és 18.00 között , november 1-től február.29-ig 8.00-15.00 között engedélyezett. Kivétel a „ belváros” alábbi területei: Petőfi u. páros oldala, Sport utca mindkét oldala, Kossuth utca páratlan oldal, Marczali Henrik u. mindkét oldala, Berzsenyi u. páratlan oldal 1-5. házszámig, a Széchenyi utca páratlan oldala az 1-25. házszámig körbezárt területen és a Széchenyi u. páros oldala a 2-34. házszámig. Valamint a Szigetvári utca 1. szám, A Dózsa György utca páratlan oldala és a Hősök tere által határolt területek. Itt egyáltalán nem szabad tüzet gyújtani. Természetesen a tűzgyújtás alapvető szabályait az engedélyezett területeken is be kell tartani ! Mindig vegyük figyelembe az aktuális szélirányt, az épületek távolságát, egyéb éghető anyagok távolságát, -erős szélben pedig tilos tüzet gyújtani ! Fontos, hogy az elégetendő avar és kerti hulladék ne tartalmazzon más háztartási, illetve ipari eredetű hulladékot pl.: gumit, műanyagot. Az égetés átmérője nem haladhatja meg az 1.5 métert, a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, valamint az oltáshoz szükséges víz és eszközök is legyenek a helyszínen. Közterületen tilos az égetés! Fenti szabályok be nem tartása 20-60 ezer forint bírsággal jár!
Külterületen lévő kertek esetében a tűzgyújtást előzetesen engedélyeztetni kell a katasztrófavédelemi hatósággal. Az engedély kérelem 3000Ft, minimum a tervezett égetés előtt 10 nappal kell benyújtani . Az égetést csak az engedély birtokában lehet megkezdeni, a részletes szabályokat szintén a fent említett rendelet tartalmazza. A bírság összege ez esetben 50ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet. Ha a tűzoltóságnak be kell avatkozni, akkor akár 3 millió forintot is fizethetünk !
Mindnyájunk érdekében arra kérjük a lakosságot, hogy fokozott elővigyázatossággal és a szabályok betartásával végezzék a tavaszi égetéseket!
Bőszné Kiss Katalin


Nyomtatás