Helyi gazdaság bemutatása

Marcali gazdaságában az 1900-as évek elején a mezőgazdaság volt a meghatározó, ahol a földek többségén a Széchenyi és Forgách grófok gazdálkodtak. Mellettük egypár kisnemes, módosabb gazda rendelkezett jelentősebb földterülettel. A mezőváros lakóinak döntő többsége csak pár holdat művelt. Marcaliban a klasszikus ipart az uradalmi téglagyár és két bőrgyár képviselte, de együtt sem foglalkoztattak hetven főt. A meghatározó tevékenység az építkezésekhez és a napi életfeltételek biztosításához köthető házi-ipar és kereskedelem voltak.

Az 1960-as évek elején részben a Marcaliba települt két jelentős laktanya hatására is indult el a nagyipari foglalkoztatás. Így került Marcaliba a fénykorában több mint ezer főt foglalkoztató Mechanikai Művek, valamint a Május 1 Ruhagyár és a Rákospalotai Bőrdíszmű helyi üzeme, valamint a tejüzem. Jelentős foglalkoztató volt az Egyesült Marcali Termelőszövetkezet, amely hatezer hektáron gazdálkodott, jelentősen támogatva a háztáji gazdaságokat is. Ahogy Magyarországon általában, úgy Marcaliban is ez volt a mezőgazdaság legjobb időszaka.

 

1990. után a város gazdaságának fejlődése csak rövid időre torpant meg. Ebben jelentős szerepet játszott az a tény is, hogy a városi önkormányzat környezetvédelmi fejlesztéseket hajtott végre, biztosítva a hulladék elhelyezés és szennyvíztisztítás feltételeit. Ezzel együtt sikerült elérni, hogy a gáz és áramszolgáltatók kapacitásukat növelték.

 1991-ben az Industrie Elektrik Kft. megvásárolta a Mechanikai Művek Vereckei utcai telephelyét, ahol folyamatos fejlesztések eredményeként ma már közel hétszázan dolgoznak. A cég üzemegységeket működtetett és működtet Nagyatádon, Csurgón és Nemesviden. Így Somogy megyében is meghatározó foglalkoztatóvá vált. Több mind tizenöt éve hat fővel kezdte tevékenységét a Zielh Abegg Kft., amely mára a város legnagyobb foglalkoztatójává és adófizetőjévé vált. A Május 1 Ruhagyár helyén több mint egy évtizedig a MUSTANG farmergyára működött, jelenleg kétszázötven fővel a VIDEOTON Marcali gyáregységét találjuk a telephelyen. A sikeres munkavállalói résztulajdon program keretében új névvel MARYLLA Bőrdíszmű - gyárként maradt meg ez az iparág Marcaliban. Fiatal, de dinamikusan fejlődő a NOA Nemzetközi Kereskedelmi és Előállító Kft. és a NOA-ÉP Építőipari és Beruházási Kft..

 A városban 541 társas-vállalkozás fizet iparűzési adót, amelyek közül 297-nek Marcaliban van a székhelye. Továbbra is jelentős a felsoroltakon túl az élelmiszer-ipar (kenyérgyár, SOLE-MIZO Túró Rudi gyára, gabonatermény -tárolás, húsüzem). Új iparként jelent meg a gumifeldolgozás, valamint a festő-üzem. Marcaliban és környékén nagy jelentőséggel bírt mindig az erdőgazdálkodás, és az ehhez kötődő faipar.

Hasonlóan a nemzetközi folyamatokhoz városunkban is mind jelentősebb helyet foglal el a kereskedelem és szolgáltató ipar.  A kereskedelemben az országosan ismert láncok szinte mindegyike jelen van, több száz családnak biztosítva megélhetést. A 682 egyéni vállalkozó döntő többsége a lakosságot kiszolgáló iparban szolgáltatásban tevékenykedik. A városi strand megépítését eddig sajnos nem követte az idegenforgalom jelentős növekedése, továbbra is csak pár panzió és magánlakás kiadás jelenti ezt a jövő szempontjából is kiemelkedő gazdasági ágat.

A mezőgazdaságban Marcaliban is megkezdődött a földek koncentrációja és pár jelentősebb gazdálkodó műveli sajátjaként, illetve bérbe a területek nagy részét. Sajnálatos azonban, hogy a városra és környékére mindig is jellemző állattartás gyakorlatilag megszűnt.

FEJLESZTÉSEK

A 2007-2013-as időszak, mint a városban működő társaságok, mint az önkormányzat számára sikeres időszak volt. Több milliárd forintos támogatás érkezett, mely jelentősen bővítette, stabilizálta a foglalkoztatást. A jelentősebb beruházások közül ki kell emelni a 68-as számú fő út várost elkerülő szakaszának megépítését, mely jelentős mértékben javítja Marcali élhetőségét. Ugyanilyen fontossággal bír a szennyvíz-telep rekonstrukciója, valamint a Regionális Hulladékkezelő Központ megépítése, melyek tovább segíthetik az ipari foglalkoztatás bővítését.

A 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési időszakban továbbra is meghatározó a foglalkoztatás fejlesztése, ezért a város keleti iparterületének bővítése indokolt. Ezzel együtt egy foglalkoztatási paktum keretében össze kell hangolni a szakképzést, beleértve a felnőttképzést is a vállalatok elvárásai szerint.  A fejlesztésnek ki kell terjednie a leromlott városrészekre is, első lépésként a Dózsa utca telep rekonstrukcióját szeretnénk elindítani, amely együtt kell, hogy járjon az ott élők munkába állításával is.

A város ciklus-programjában a jövőért felelősséget vállaló „zöld város” megőrzését, fejlesztését fogadta el. Ennek keretében törekszünk a városközpont megújítására, a városon áthúzódó kelet-nyugati zöld folyosó teljessé tételére, ebbe beleértve az itt található közösségi létesítmények felújítását is.

Marcali jelenleg is rendelkezik annyi középülettel, amely a járási székhely önkormányzati feladatainak ellátásához szükséges, ezért nem új óvodákat, iskolákat kívánunk építeni, hanem a meglévőket felújítani, korszerűsíteni szeretnénk. Bár nem a mi feladatunk, de úgy gondoljuk, hogy a rendőrkapitányság elhelyezése nem megfelelő és mindenképp indokolt lenne méltó munkakörülményeket teremteni.

Fontosnak tartjuk a gyermekétkeztetés egységesítését és műszaki feltételeinek gyökeres javítását. Több mint tíz éve kezdtük meg az orvosi rendelők korszerűsítését, melynek utolsó egysége vár átépítésre a Széchenyi utcában. Fontosnak tartjuk a szociális ellátás feltételeinek javítását, melyre szintén pályázatot fogunk benyújtani.


Nyomtatás