Projekt címe: Marcali Bölcsőde bővítése és korszerűsítése

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015

Kedvezményezett neve: Marcali Város Önkormányzata
Szerződött támogatás összege: 293.184.390,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezés dátuma: 2021.12.29

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a bölcsődei szolgáltatás fejlesztése által. A projekt elvárt egyik eredménye a munkaerőpiacon aktívan részt vevő szülők számának emelkedése.
A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.
A bölcsőde épületen 2000-ben részleges felújítás készült, a homlokzati nyílászárók, a fűtési rendszer hőleadói és a helyiségek világítási rendszere került felújításra. A jelenleg rendelkezésre álló helyiségek lehetővé teszik az intézmény 1 csoporttal történő bővítését, az épület bővítése nélkül az ingatlan átalakításával, fejlesztésével.
A projekt keretében korszerűsítésre kerül a fűtési rendszer, a tető hő- és vízszigetelése, az akadálymentes vizesblokk, az udvar és a kerítés, a parkoló. A lapostető lehetőséget nyújt megújuló energiaforrás telepítésére.
A csoportok rendelkezésére álló fejlesztő, játék és gondozó eszközök több tétel esetében hiányosak, elhasználódtak, vagy az intézmény nem rendelkezik velük, ezért a Magyar Bölcsődék Egyesülete Módszertani Szervezete által véleményezett eszközlista alapján tervezzük a tárgyi eszközök fejlesztését.
Az intézmény jelenleg nem nyújt olyan szolgáltatást, mely a hátrányos helyzetű családok számára könnyen elérhetővé tenné a szolgáltatás igénybevételét, ezért a projekt keretében kisbusz beszerzését tervezzük, bővítve ezzel a bölcsődei szolgáltatás iránt érdeklődők körét.


Nyomtatás