Képviselő-testületi ülés - 2018.06.21. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 21-én (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

Napirend:

1. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló rendelet megalkotása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés az európai uniós projektek megvalósításához kapcsolódó tervezett hitelfelvételi eljárásról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a Marcali 581/2/A/65 hrsz., 581/2/A/66 hrsz., 581/2/A/67 hrsz., 581/2/A/70 hrsz., 581/2/A/76 hrsz., 581/2/A/81 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés „Szép Otthon 2018” pályázat meghirdetéséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés az Ezüstkapocs Közhasznú Alapítvány támogatási kérelméről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

10. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

11. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat benyújtásáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Egyebek


Nyomtatás