Hatósági ügyek

nyomtatványok, ügyleírások

asp - elektronikus ügyintézés

Ügyintézők:

Mód László - Tel: 06 85 501-043

Besenczki-Horváth Tímea - Tel: 06 85 501-043

Majorné Baumgartner Katalin - Tel: 06 85 501-027

Kereskai Réka - Tel: 06 85 501-027

NYOMTATVÁNYOK:

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐK:

 

Horváth Rita

irodavezető

Elérhetőség: 06 85 501-050, e-mail: horvath.rita@marcali.hu

Települések: Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Főnyed, Hollád, Kéthely, Szegerdő, Tikos és Vörs.

 

Kocsis György

Elérhetőség: 06 85 501-019, e-mail: kocsis.gyorgy@marcali.hu

Települések: Balatonmáriafürdő, Böhönye, Csákány, Csömend, Gadány, Hosszúvíz, Kelevíz, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nemesdéd, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Varászló és Vése

ÜGYINTÉZŐK:

Bodroginé Vörös Klára - Tel: 06 85 501 088

Orbán Andrea - Tel: 06 85 501 045

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:

  • Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15
  • Kedd: nincs ügyfélfogadás
  • Szerda: 7.45 - 11.30
  • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
  • Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45