nyomtatványok, ügyleírások

Ügyintézők:

Mód László:

Besenszki-Horváth Tímea:

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐK:

 

Horváth Rita

irodavezető

Elérhetőség: 06 85 501-050, e-mail: horvath.rita@marcali.hu

Települések: Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Főnyed, Hollád, Kéthely, Szegerdő, Tikos és Vörs.

 

Kocsis György

Elérhetőség: 06 85 501-019, e-mail: kocsis.gyorgy@marcali.hu

Települések: Balatonmáriafürdő, Böhönye, Csákány, Csömend, Gadány, Hosszúvíz, Kelevíz, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nemesdéd, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Varászló és Vése

ÜGYINTÉZŐK:

Kelemen Nikoletta - Tel: 06 85 501 068

Terjék András - Tel: 06 85 501 071

Sziva Balázs - Tel: 06 85 501 081