Marcali Fürdőért Közalapítvány

Marcali Fürdőért Közalapítvány

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Marcali Város Önkormányzata 17 évvel ezelőtt hozta létre a Marcali Fürdőért Közalapítványt azzal a céllal, hogy segítse a Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ létrehozását, a későbbiekben hozzájáruljon annak működtetéséhez, folyamatos fejlesztéséhez, valamint hogy elősegítse a gyógyvíz hasznosítását az ahhoz szükséges tárgyi eszközök és szolgáltatások megvásárlásával, működtetésével.

A Közalapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége:

- egészségmegőrzés,

- betegségmegelőzés,

- gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Az alapítványi támogatások fedezetét az alapítók hozzájárulásai, magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásai, és a bankban lekötött összeg kamatai biztosítják. A közalapítvány további eredményes működése érdekében, s azért, hogy a jövőben is tudjuk a Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ működését, fejlesztését támogatni, tisztelettel kérjük a céljainkkal egyetértő, azt támogatni kész Marcali polgárokat, vállalkozásokat, amennyiben lehetőségük van rá, szíveskedjenek személyi jövedelem-adójuk 1 %-ának felajánlásával, vagy a közalapítvány bankszámlájára történő utalással támogatni közalapítványunkat.

A K&H Bank Zrt. Marcali Fiókjánál vezetett számlaszámunk: 10403947-39411651-00000000

A Közalapítvány adószáma: 18768790-1-14


Alapító okirat (pdf)

Beszámolók:

2011. - 2012. - 2013.

2014. évi beszámoló (pdf) - kiegészítő melléklet (pdf)

2015. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2016. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2017. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2018. évi beszámoló (pdf)


Nyomtatás