ASP logo

Pályázat benyújtása melegítőkonyha kialakítására

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017" pályázati felhívás keretében pályázatot nyújt be a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (8700 Marcali, Széchenyi u. 60., 1377/2. hrsz.) udvari épületében melegítőkonyha kialakításának kivitelezési munkáira. 

 

 

A fejlesztendő ingatlan adatai:

Megnevezése: Általános Iskola; Címe: 8700 Marcali, Széchenyi u. 60., 1377/2. hrsz.; Tulajdonos: 1/1 Marcali Város Önkormányzata. A fejlesztés tervezett bruttó bekerülési költsége 40 132 000,- Ft (azaz negyvenmillió egyszázharminckétezer forint), mely megvalósításához 30 099 000,- Ft (azaz harmincmillió kilencvenkilencezer forint) összegű támogatás mellé, Marcali Város Önkormányzata 10 033 000,- Ft (azaz tízmillió harmincháromezer forint) összegű saját forrást, a 2017. évi költségvetésében biztosítja.

A fejlesztés tervezett megvalósítási és finanszírozási ütemezése:

A kivitelezés nem engedélyköteles. Közbeszerzés lefolytatása építési tevékenységre szükséges. A pályázat benyújtásakor a tervezett beruházás nem kezdődött meg.

A kezdés tervezett időpontja: 2017. augusztus 1.

A befejezés tervezett időpontja: 2017. december 31.

Az átadás várható időpontja: 2018. január

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati cél illeszkedik az önkormányzat által elfogadott 11/2013 (VI.28.) számú Marcali Város helyi építési szabályzatához (rendezési tervéhez), a pályázati terv megalapozottságát alátámasztó dokumentációt megismerte, a fejlesztést a gyermekek étkeztetésének biztosítása szempontjából elengedhetetlenül szükségesnek tartja.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a pályázati támogatással megvalósult beruházás, a beruházás megvalósulását követő legalább 5 évig a város önkormányzata, az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, azt legalább 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.

A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét a pályázat benyújtására.

határozat (pdf)


Nyomtatás