ASP logo

Közterület-használatra vonatkozó rendeleti szabályozás változása

Tisztelt Lakosság! Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2003. (XI.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2019. augusztus 17-től módosult. A legjelentősebb változás következtében a közterület-használati engedélyezési eljárás a Rendelet hatályba lépését követően – a vonatkozó Kúriai döntéseket figyelembe véve – hatósági jogkörben történik, melyhez kapcsolódóan az ügyfeleket érintően, az alábbi változások lépnek életbe:

 

 

A közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezésére új kérelem nyomtatvány itt érhető el.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem – hosszabbítás esetén is – hiánytalanul kitöltendő, és ahhoz az abban jelzett valamennyi melléklet csatolandó!

A hatósági eljárás az illetékekről szóló 1990. évi. XCIII. törvény alapján illetékköteles, amely illetékbélyeg formájában vagy a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlára teljesíthető, melyről az átutalási megbízás a kérelem mellé csatolandó. Az illeték mértéke: 3.000.- Ft.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterület használati engedély iránti kérelmet legalább 8 munkanappal kell a tervezett igénybevétel előtt benyújtani. Az önkormányzati hatósági ügy engedélyezése a Rendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. éci CL. törvény előírásai szerint történik. Az egységes szerkezetű, 2019. augusztus 17. napjától hatályos önkormányzati rendelet itt érhető el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2019. augusztus 17. napjától az, aki a közterületet engedély nélkül vagy attól eltérő módon használja közigazgatási bírsággal sújtható.


Nyomtatás