ASP logo

Álláshirdetés - Bölcsödei vezető

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (8700 Marcali, Dózsa György u. 9.) 1 fő bölcsőde vezetőt keres. Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre (2019.10.01 - 2024.09.30-ig) szól.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 8700 Marcali, Katona J. u. 3.

 

A munkakörbe tartozó alapvető feladatok:
• A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátásával, szakszerű gondozásával, nevelésével kapcsolatos feladatok vezetői irányítása.
• Vezeti az előírt nyilvántartásokat, elkészíti a napi létszámjelentést, ellenőrzi a jogszabályok és belső szabályzatok bölcsődékre vonatkozó előírásainak betartását. Elkészíti és folyamatosan aktualizálja a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 41. § (2) bekezdése szerinti szakmai programot.
• A Központi Elektronikus Nyilvántartási Szolgáltatást Igénybevevők (KENYSZI) Tevékenység Adminisztráció (TEVADMIN) rendszerekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
• Kialakítja a bölcsőde házirendjét és ellenőrzi annak betartását.
• Szervezi és levezeti a bölcsődei csoportértekezleteket, valamint a szülői értekezleteket.
• Biztosítja a szakmai munkafolyamatok szakszerűségét, ellenőrzi a szakdolgozók és kisegítő személyzet munkáját, etikai magatartását, higiénés szabályok betartását.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításáról a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXV. sz. törvény és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik.

 

Pályázati feltételek:
• csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelőgondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy a felsorolt végzettség valamelyikével rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy vagy a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• nem áll foglalkozástól vagy tevékenység eltiltás hatálya alatt
• szakmai tapasztalat (3-5 év)
• felhasználói szintű számítógép ismeret

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentum másolata
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Jelentkezési határidő: 2019. október 04.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (IG/39-22/2019.), vagy a pályázott munkakör (bölcsőde vezető) megnevezését, vagy személyesen.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. október 10.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Érdeklődni lehet Bíró Melinda szakmai vezetőnél személyesen, vagy telefonon a 85/312-452-ös telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.közigallas.gov.hu


Nyomtatás