Képviselő-testületi ülés - 2018.04.19. - napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 19-én (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

Napirend:

1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről (pdf) mellékletek (pdf)

Előadó: Bene Zsolt, városi rendőrkapitány

2. Tájékoztató Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről (pdf)

Előadó: Greffer József, tű. ezredes, kirendeltségvezető

3. Tájékoztató a Marcali Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről (pdf)

Előadó: Tompos Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

4. A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásának megvitatása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Pályázat benyújtásáról a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatásának igényléséhez (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Pályázat benyújtása az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatás tárgyában (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről (pdf)

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

8. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (zip)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. A talajterhelési díjról szóló 37/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf)

Előadó: Bödöné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

10. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf)

Előadó: Bödöné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

11. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. A Marcali Múzeum Stratégiai Tervének elfogadása (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. A Marcali Múzeum Állományvédelmi Tervének elfogadása (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. A Marcali Múzeum Gyűjteménygyarapítási, Nyilvántartási, Revíziós és Selejtezési Tervének elfogadása (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

15. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázat beadása (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

16. 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

17. A Marcali Városi Kulturális Központ alapító okiratának módosítása (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

18. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)

Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

19. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pótanyag)

Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

20. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pótanyag)

Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

21. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/537-3/2018. számú törvényességi javaslatának ismételt tárgyalásáról (pdf) melléklet (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

22. Egyebek


Nyomtatás