PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - szakmai koordinátor

Marcali Városi Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakmai koordinátor álláshely betöltésére.

 

Feladat:

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • nyilvántartja és dokumentálja az EFOP-3.9.2 projekt előrehaladását,
 • kapcsolatot tart a projekt menedzsmenttel és a konzorciumi tagokkal,
 • aktívan részt vesz a projektelemek előkészítésében, lebonyolításában,
 • a mérföldkövekhez tartozóan segíti az adatok összegyűjtését, rendszerezését, részt vesz az adatszolgáltatásban.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2019.04.01. – 2020.06.30.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás.

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Rákóczi u. 11.

 

Bérezés:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Álláshely elfoglalásának ideje:

Az álláshely a bírálatot követően azonnal betölthető.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

online felületek kezelésében szerzett tapasztalat előnyt jelent.

 

A pályázat benyújtási határideje:

Közigállás internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenéstől (2019.03.12.) számított 15 nap

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.03.29.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok)
 • szakmai tapasztalat igazolása
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, a pályázat elbírálásában közreműködők pályázatba való betekintéséhez

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Marcali Városi Önkormányzat szakmai koordinátor állásának betöltésére” megjelöléssel Marcali város polgármesteréhez kell benyújtani. (Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) Bővebb felvilágosítás Bereczk Balázs alpolgármestertől kérhető a 85/501-046-os telefonszámon.


Nyomtatás