Képviselő-testületi ülés - 2019.09.26. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

NAPIREND:

1. Tájékoztató Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014-2019. közötti tevékenységéről, eredményeiről (pdf) képes beszámoló (ppt)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014-2019. közötti munkájáról (pdf)
Előadó: Kőrösi András, bizottsági elnök

3. Beszámoló a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2014-2019. közötti munkájáról (pdf)
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

4. Beszámoló a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2014-2019. közötti munkájáról (pdf)
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, képviselő

5. Beszámoló a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság 2014-2019. közötti munkájáról (pdf)
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, képviselő

6. Beszámoló a Településrészi Önkormányzat munkájáról (pdf)
Előadó: Kőrösi András, részönkormányzati elnök

7. Előterjesztés a Marcali Művelődési Központ igazgatói beosztására hirdetendő pályázat kiírásáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf) mellékletek (xls)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a Marcali 1614/23/A/36 hrsz.-ú ingatlan vevőkijelöléséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Előterjesztés a „Marcali településrendezési eszközök 4. számú módosítás” kezdeményezéséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a Marcali 081/5 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

15. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

16. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

17. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

18. Előterjesztés a Mikszáth Alapítvány támogatási kérelméről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

19. Előterjesztés a Marcali Városi Rendészet mezőőri állományával kapcsolatos módosított támogatás igényléséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

20. Előterjesztés a Marcali Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester