Képviselő-testületi ülés - 2018.11.22. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 22-én (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

 

Napirend:

1. A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének elfogadása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2.A  Beszámoló a Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezetének 2014-2017 évi munkájáról (pdf)
Előadó: Tanai Bernadett, intézményvezető

2.B  A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezetének 2014-2017 évekre kiterjedő komplex ellenőrzése (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés a II.sz. gyermek háziorvosi körzet 2019. évi feladatellátásáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf) melléklet (xlsx)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása  (pdf)
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

6. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosítás (pdf)
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

7. A Marcali Mentők Közalapítvány alapító okiratának módosítása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységéről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés a Marcali Noszlopy Gáspár Alapítvány támogatásáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

11. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

12. Előterjesztés a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017 (II.3.) Korm. rendelet alapján benyújtandó pályázathoz szükséges nyilatkozatokról (pótanyag)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés a Marcali IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásáról (pdf) melléklet (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester