Képviselő-testületi ülés - 2018.10.18. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 18-án (csütörtökön) 14.05 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

 

Napirend:

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. A 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés a településrészi önkormányzat elnökének és tagjainak választásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Tájékoztató Marcali Város Önkormányzata által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Előterjesztés a 2019/2020-as tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés a Szivárvány Közalapítvány támogatásáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2023) elkészítéséről és a meglévő érvényességi idejének meghosszabbításáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Előterjesztés a Marcali 2619/10 hrsz-ú út (közterület) elnevezéséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Beszámoló a közalapítványok 2017. évi gazdálkodásáról (pdf) mellékletek (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés a Fürdőért Közalapítvány megszüntetéséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

15. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

16. Előterjesztés Marcali, 3204/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

17. Előterjesztés a Marcali 038/7 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester