Képviselő-testületi ülés - 2018.09.20. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 20-án (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

Napirend:

1. Csatlakozás a Bursa Hunagrica ösztöndíjpályázathoz (zip)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Előterjesztés a „Marcali településrendezési eszközök 3. számú módosítás” kezdeményezéséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3./A Előterjesztés a „Marcali településképi arculati kézikönyv” jóváhagyásáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
(Az előterjesztés mellékletét képező településképi arculati kézikönyv a https://marcali.hu/images/epitesugy/2018/marcalitak-20180904.pdf internetes tárhelyről tölthető le.)

3./B Előterjesztés a Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (zip)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a Marcali Múzeum, a Múzeum Alapítvány és a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület által, dr. Gál József emlékére állítandó emléktábla elhelyezéséről (zip)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Előterjesztés a Marcali Városi Sportcsarnok elnevezéséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

7. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

8. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök