Közérdekű adatok

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, illetve az Önkormányzat működésével kapcsolatos közérdekű adatok


1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1.1. Elérhetőségi adatok  
1.1.2. Az Önkormányzat szervezeti felépítése (Képviselő-testület, Bizottságok)
1.1.3. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése
1.2. Felügyelt költségvetési szervek
(Városüzemeltetés, Óvodai Központ, Közművelődés, Szociális Ellátás

1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
1.5. Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. Alapvető jogszabályok, szervezeti és működési szabályzat
2.2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai
2.3. Hatósági ügyek intézésének rendje (Általános igazgatási, Adóügyek, Szociális ellátás,
2.3. Közszolgáltatások
2.4. A szerv nyilvántartásai, gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, hozzáférés módja
2.5. Nyilvános kiadványok
2.6. Ülések (helye és idejeelőterjesztések, jegyzőkönyvek, testületi szerv döntései előkészítésének rendje, állampolgári közreműködés módja, ülések rövid leírásaKépviselő-testület, Bizottságok)
2.7. Hirdetmények, közlemények (Hirdetmények)
2.8. Önkormányzat által kiírt pályázatok és eredményeik
2.9. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 
2.10. Közérdekű adatok - Közérdekű adatok igénylése - A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei - Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás vonatkozó adatai - Közérdekű adatok felhasználására és hasznosítására vonatkozó információk, hasznosításra irányuló szerződések listája
2.14. Különös és egyedi közzétételi listák - nincs
2.15. Közadatok újrahasznosítása - a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, azok rendelkezésre álló formátuma - közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata - közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke - közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás - közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának és a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Éves költségvetések, számviteli törvény szerinti beszámolók/éves költségvetések beszámolója
3.2. Foglalkoztatottak
3.3. Támogatások
3.4. Szerződések
3.5. Koncessziók
3.6. Nem alapfeladat ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések (Marcali Város Önkormányzatának nincsenek nem alapfeladat ellátásával kapcsolatos, ötmillió forintot meghaladó kifizetései.)
3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, vonatkozó szerződések
3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)