Családokért Közalapítvány

Székhelye: Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Bírósági bejegyzés 1998. november 2-án megtörtént.

Képviselő szerv: három tagból álló kuratórium, melynek elnöke Hartal Katalin, aki egyben az alapítvány képviselője.

 

Kuratórium további tagjai: 

- Molnár Ágnes Anna
- Pápai Éva

 

Felügyelő bizottság tagjai:  
- Dr. Trombitásné Dr. Domján Bernadett
- Dr. Gergőné Babina Jusztina
- Simon Ottóné

A Közalapítvány céljai közé tartozik:


A közalapítvány működési területe: Marcali város közigazgatási területe.

A közalapítvány a fenti céljai megvalósítása érdekében támogatásokat-, adományokat gyűjt, hátrányos helyzetű családok megsegítését célzó pályázatokon vesz részt, rendezvényeket szervez.

A közalapítvány, a kuratórium döntése alapján, a közalapítvány vagyonát az alapító okiratban rögzített, fent ismertetett céljai megvalósítására használhatja fel.


Alapító okirat (pdf)

 

Beszámolók:

2011. - 2012.2013.

2014. évi beszámoló (pdf) - kiegészítő melléklet (pdf)

2015. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2016. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2017. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2018. évi beszámoló (pdf)

2019. (pdf)

2020. (pdf)