Tájékoztató lakossági barnakőszénmennyiség igényfelmérésről

Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében. Az igényfelmérés során az önkormányzatnak összesített adatokat szükséges rögzítenie.

Az adatszolgáltatás határidőben való teljesítése érdekében tisztelettel kérjük a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy segítse a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiség felmérését Marcaliban.

A települési összesített igény leadásához szükséges adatok:

Az igény jelzésének módja:

Az igénybejelentés határideje: 2022. szeptember 29. (csütörtök)

A felmérésben történő részvétel önkéntes, az adatok leadása után töröljük az e-maileket és a papíron leadott jelzéseket.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Tisztelettel kérem az érintett lakosságot, hogy adatszolgáltatásával segítse az igényfelmérést!

Marcali, 2022. szeptember 21.


Bödőné dr. Molnár Irén s.k.
címzetes főjegyző

Nyomtatás