Pályázati felhívás - III. számú vegyes fogorvosi körzet feladatainak ellátására

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő III. számú vegyes fogorvosi körzet feladatainak közalkalmazottként vagy vállalkozói formában történő ellátására, határozatlan időre.

A pályázatot meghirdető szerv neve: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Munkakör és munkahely megnevezése:
- Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002 (VI.14.) számú rendeletének 10. számú mellékletében meghatározott III. számú fogászati vegyes körzetéhez tartozó lakosság ellátása
- a tevékenység közalkalmazottként, vállalkozóként, egészségügyi szolgáltató személyes közreműködőjeként látható el

A tevékenység végzésének formája:
területi ellátási szerződés mellett közalkalmazottként, vállalkozóként, egészségügyi szolgáltató személyes közreműködőjeként látható el

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §- ában előírt képesítés
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
- egészségügyi alkalmasság

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- igazolás működési nyilvántartásba vételéről
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- szakmai és személyes önéletrajz
- egészségi alkalmasság igazolása
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket teljesíti
- Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

Beadási határidő: megjelenéstől számított 20 napon belül

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő Társulási Tanács ülés.

A körzet elfoglalásának ideje: a Társulási Tanács döntését követően, a működési engedély és finanszírozási szerződés megkötését követően azonnal, legkésőbb 2020. október 1.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az az orvos, aki:
- Marcaliban lakik, dolgozik
- Marcaliban kíván letelepedni
- fogorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik

A pályázat benyújtása: Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban Dr. Sütő László társulási tanács elnökének (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) A zárt borítékra kérjük ráírni: „III. számú fogászati vegyes körzet fogorvosi pályázat”

Felvilágosítás kérhető: Dr. Sütő László társulási tanács elnökétől (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., tel: 85/501-072)

Egyéb információk:
Tájékoztatom a pályázókat:
- a Társulás a praxist térítésmentesen adja át,
- szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal.

A társulási tanács fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.


Marcali, 2020. június 25.

Dr. Sütő László s.k. társulási tanács elnöke


Nyomtatás