Pályázati felhívás

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő III. számú vegyes fogorvosi körzet feladatainak közalkalmazottként vagy vállalkozói formában történő ellátására, határozatlan időre.

A pályázatot meghirdető szerv neve: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Munkakör és munkahely megnevezése: - Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002 (VI.14.) számú rendeletének 10. számú mellékletében meghatározott III. számú fogászati vegyes körzetéhez tartozó lakosság ellátása - a tevékenység közalkalmazottként, vállalkozóként, egészségügyi szolgáltató személyes közreműködőjeként látható el.

A tevékenység végzésének formája: területi ellátási szerződés mellett közalkalmazottként, vállalkozóként, egészségügyi szolgáltató személyes közreműködőjeként látható el

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet

- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §- ában előírt képesítés

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása

- egészségügyi alkalmasság

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

- igazolás működési nyilvántartásba vételéről

- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- szakmai és személyes önéletrajz

- egészségi alkalmasság igazolása

- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

- Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti

- Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

 

Beadási határidő: megjelenéstől számított 30 napon belül

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő Társulási Tanács ülés.

A körzet elfoglalásának ideje: a Társulási Tanács döntését követően, a működési engedély és finanszírozási szerződés megkötését követően azonnal, legkésőbb 2018. november 1.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az az orvos, aki:

- Marcaliban lakik, dolgozik

- Marcaliban kíván letelepedni

- fogorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik

 

A pályázat benyújtása: Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban Dr. Sütő László társulási tanács elnökének (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) A zárt borítékra kérjük ráírni: „III. számú fogászati vegyes körzet fogorvosi pályázat” Felvilágosítás kérhető: Dr. Sütő László társulási tanács elnökétől (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., tel: 85/501-072)

 

Egyéb információk:

Tájékoztatom a pályázókat:

- a Társulás a praxist térítésmentesen adja át,

- szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal.

 

A társulási tanács fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

 

Dr. Sütő László s.k. társulási tanács elnöke


Nyomtatás