Marcali Többcélú Kistérségi Társulás ülés - napirend - 2020.07.02.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás soron következő ülésének helyszíne és időpontja Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme 2020. július 2. (csütörtök) 9.00 óra

 

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés a Marcali Óvodai Központnak a 2020/2021-es nevelési évben a maximális csoportlétszámtól történő eltérésének engedélyezéséről és az indítható csoportok számáról

előterjesztés: írásbeli

2. A Marcali Óvodai Központ alapító Okiratának módosítása

előterjesztés: írásbeli

3. Előterjesztés a III. sz. fogászati vegyes körzet ellátásáról

előterjesztés: írásbeli

4. Előterjesztés Kelevíz közésg kilépéséről a hatósági igazgatási társlásból

előterjesztés: írásbeli

5. A Központi Háziorvosi Ügyelet 2020. évi feladatellátásáról

előterjesztés: írásbeli

6. Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt a társulás elnöke által meghozott döntésekről

előterjesztés: írásbeli

7. Egyebek

 

Marcali, 2020. június 25.                                               

Üdvözlettel:   Dr. Sütő László s.k.

       elnök


Nyomtatás