Marcali Többcélú Kistérségi Társulás ülés - napirend - 2022.12.15.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás soron következő ülésének helyszíne és időpontja: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, 2022. december 15. (csütörtök) 09.00 óra. Kérjük, hogy a társulási tanács ülésére a társulási megállapodás aláírásához bélyegzőt hozzanak magukkal! Kérjük továbbá, hogy azon települések, melyek a társulási megállapodás elfogadásáról szóló határozat kivonatokat, illetve a banki felhatalmazó levelet nem küldték meg részünkre, feltétlenül hozzák magukkal, hiszen a további feladatellátást csak így tudjuk tovább biztosítani!


Napirendi pontok:

1. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 15/2022 (II.14.) számú határozatának módosításáról
előterjesztés: írásbeli

2. A Marcali Óvodai Központ alapító okiratának módosításáról
előterjesztés: írásbeli

3. A Marcali Óvodai Központban alkalmazandó energiatakarékossági intézkedésekről
előterjesztés: írásbeli

4. A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központban alkalmazandó energiatakarékossági intézkedésekről
előterjesztés: írásbeli

5. Egyebek


előterjesztések (pdf)


Nyomtatás