Marcali Többcélú Kistérségi Társulás ülés - napirend - 2020.02.19.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás soron következő ülésének helyszíne és időpontja:  Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, 2020. február 19. (szerda) 9.00 óra.

 

Napirendi pontok:

1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi munkaterve
előterjesztés: írásbeli

2. A Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019 (II.15.) határozat módosítása - melléklet
előterjesztés: írásbeli

3. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása - melléklet
előterjesztés: írásbeli

4. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása
előterjesztés: írásbeli

5. Idősek tartós bentlakásos otthonának férőhely betöltéséről
előterjesztés: írásbeli

6. Orvosi Ügyelet 2020. évi feladat ellátása
előterjesztés: írásbeli

7. Határozat a társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatásáról
előterjesztés: írásbeli

8. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetése - melléklet
előterjesztés: írásbeli

9. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi közbeszerzési terve
előterjesztés: írásbeli

10. Marcali Óvodai Központ 2020/2021 nevelési évre történő beiratkozásról
előterjesztés: írásbeli

11. Marcali Óvodai Központ 2019/2020-as nevelési év nyári óvodai nyitva tartásának rendjéről
előterjesztés: írásbeli

12. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ szakmai programjának elfogadása - melléklet
előterjesztés: írásbeli

13. Egyebek

A Társulási Tanács ülésén részt vesz dr. Rus János az Emergency Kft. ügyvezetője.

 

Marcali, 2020. február 14.
Üdvözlettel:
Dr. Sütő László s.k.
elnök


Nyomtatás