Marcali Többcélú Kistérségi Társulás ülés - napirend - 2019.02.15.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás soron következő ülésének helyszíne és időpontja: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, 2019. február 15. (péntek) 9.00 óra

Napirendi pontok:

1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának munkaterve
előterjesztés: írásbeli

2. Határozat adósságot keletkeztető ügyletekről
előterjesztés: írásbeli

3. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetése
előterjesztés: írásbeli

4. Marcali Óvodai Központ Alapító Okiratának módosítása
előterjesztés: írásbeli

5. Marcali Óvodai Központ 2019/2020 nevelési évre történő beiratkozásról
előterjesztés: írásbeli

6. Marcali Óvodai Központ 2019/2020 nevelési évre vonatkozó nyitva tartás rendjéről
előterjesztés: írásbeli

7. Egyebek

Az ülésen bemutatkozik Göntérné Dr. Gyirán Szilvia járási hivatalvezető asszony.

Marcali, 2018. február 7.
Üdvözlettel:
Dr. Sütő László s.k.
elnök


Nyomtatás