Marcali Többcélú Kistérségi Társulás ülés - napirend - 2022.11.17.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás soron következő ülésének helyszíne és időpontja: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, 2022. november 17. (csütörtök) 09.00 óra

 

Napirendi pontok:

1. Nemesdéd, Varászló, Vése községek házi segítségnyújtási feladat ellátásához kapcsolódó kérelméről
előterjesztés: írásbeli

2. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
előterjesztés: írásbeli

3. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról
előterjesztés: írásbeli

4. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Szakmai programjának módosításáról
előterjesztés: írásbeli

5. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetését megállapító 15/2022 (II.14.) sz. határozat módosítása
előterjesztés: írásbeli

6. Marcali II. sz. fogászati vegyes körzet ellátásáról
előterjesztés: írásbeli

7. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról előterjesztés: írásbeli

8. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervéről
előterjesztés: írásbeli

9. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Szakmai programjának 2023. január 1-től történő módosításáról
előterjesztés: írásbeli

10. Egyebek

 


 előterjesztések (zip)


Nyomtatás