Marcali Többcélú Kistérségi Társulás ülés - napirend - 2022.10.27.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás soron következő ülésének helyszíne és időpontja:  Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, 2022. október 27. (csütörtök) 09.00 óra.

 

Napirendi pontok:

1. Nemesdéd, Varászló, Vése községek házi segítségnyújtási feladat ellátásához kapcsolódó kérelméről
előterjesztés: írásbeli

2. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
előterjesztés: írásbeli

3. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról
előterjesztés: írásbeli

4. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Szakmai programjának módosításáról
előterjesztés: írásbeli

5. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetését megállapító 15/2022 (II.14.) sz. határozat módosítása (pótanyag)
előterjesztés: írásbeli

6. Marcali II. sz. fogászati vegyes körzet ellátásáról
előterjesztés: írásbeli

7. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról (pótanyag)

8. Egyebek

 

Marcali, 2022. október 24.

Üdvözlettel:

Dr. Sütő László s.k.

elnök


Nyomtatás