Marcali Többcélú Kistérségi Társulás ülés - napirend - 2022.02.14.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás soron következő ülésének helyszíne és időpontja: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, 2022. február 14. (hétfő) 9.00 óra

Napirendi pontok:

1. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
előterjesztés: írásbeli

2. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetése - melléklet

előterjesztés: írásbeli

3. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi közbeszerzési terve - melléklet

előterjesztés: írásbeli

4. Egyebek


Az ülésen megbeszélést folytatunk a támogató szolgálat további működéséről.


Nyomtatás