Marcali Többcélú Kistérségi Társulás ülés - napirend - 2022.01.12.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás soron következő ülésének helyszíne és időpontja: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, 2022. január 12. (szerda) 10.00 óra 

Napirendi pontok:

1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2022. évi munkaterve

előterjesztés: írásbeli

2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása

előterjesztés: írásbeli

3. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Szakmai programjának módosításáról

előterjesztés: írásbeli

4. A Marcali Táncsics utcai Gombácska Óvoda korszerűsítése, bővítése -TOP_Plusz-3.3.1-21-SO1 pályázat benyújtásáról

előterjesztés: írásbeli

5. Marcali Óvodai Központ 2022/2023 nevelési évre történő beiratkozásról

előterjesztés: írásbeli

6. Marcali Óvodai Központ 2021/2022-as nevelési év nyári óvodai nyitva tartásának rendjéről

előterjesztés: írásbeli

7. Tájékoztató a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet szerinti feladat ellátásról

előterjesztés: szóbeli

8. Egyebek

 


Nyomtatás