Marcali Többcélú Kistérségi Társulás ülés - napirend - 2021.10.26.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás soron következő ülésének helyszíne és időpontja: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, 2021. október 26. (kedd) 9.00 óra

Napirendi pontok:
1. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Szakmai program módosításának jóváhagyása
előterjesztés: írásbeli

2. Egyebek


Nyomtatás