Marcali Többcélú Kistérségi Társulás ülés - napirend - 2020.10.29.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás soron következő ülésének helyszíne és időpontja:  Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme - 2020. október 29. (csütörtök) 9.00 óra

 

Napirendi pontok:

1. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ intézményvezetői állásának pályázati kiírása
előterjesztés: írásbeli

2. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020 (II.19.) számú határozat módosításáról - melléklet (xls)
előterjesztés írásbeli

3. Marcali Óvodai Központ alapító okiratának módosítása
előterjesztés írásbeli

4. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi belső ellenőrzési ütemterve - melléklet (xls)
előterjesztés írásbeli

5. Egyebek


Nyomtatás