Marcali Többcélú Kistérségi Társulás alakuló ülés - napirend - 2019.11.13..

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás alakuló ülésének helyszíne és időpontja: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, 2019. november 13. (szerda) 9.00 óra.

 

Napirendi pontok:

1. Ügyrendi döntés a társulási tanács tisztségviselőinek megválasztásának módjáról

2. Szavazatszámláló bizottság létrehozása

3. Ügyrendi döntés a titkos szavazás lebonyolításának rendjéről

4. Társulás elnökének jelölése

5. Társulás elnökének megválasztása

6. Társulás alelnökének megválasztása

7. Társulás SZMSZ-nek módosítása
előterjesztés írásbeli

8. Társulás Pénzügyi Bizottságának megválasztása

9. Társulás Humán Bizottságának megválasztása

10. Társulási megállapodás függelék

11. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása
előterjesztés írásbeli

12. Belső ellenőrzési ütemterv

13. Egyebek


Nyomtatás