ASP logo

Termőföldek adás-vételi és haszonbérleti ajánlatainak kifüggesztése iránti kérelem

Ügytípus megnevezése: termőföldek adás-vételi és haszonbérleti ajánlatainak kifüggesztése

Illetékes ügyintéző: Besenczki-Horváth Tímea

Telefon: (85) 501-043

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyintézés helye: Városüzemeltetési és Főépítészi Iroda Marcali, Rákóczi u. 11. fszt. 9.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7:45 – 11:30 h és 12:00 – 16:15 h,
Kedd: nincs ügyfélfogadás,
Szerda: 7:45 – 11:30 h,
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
Pénte: 7:45 – 11:30 h és 12:00 – 13:50 h.

 

Ügy leírása, folyamata

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet, alapján:

  1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

- A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kérelmet kell benyújtani, meghatározott egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt, a szerződés felek általi aláírását követő 8 napon belül. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

- A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött.

- Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra 4 példányszámban (4 eredeti példány szerződést kell benyújtani, melyből 1 példánynak biztonsági papíron kell készülnie) az adás-vételi szerződések, a jegyző az eladót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására.

- A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha

  1. a) az eladó a hiányosságok pótlása felhívásnak határidőn belül nem tett eleget,
  2. b) a közzétételi kérelem nem az eladótól származik.

- A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adás-vételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a név, cím, állampolgárság kivételével a természetes személyazonosító adatokat, és ezt a szerződéspéldányt függeszti ki. A jegyző a kifüggesztett adás-vételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját, a közlés kezdő napját és a 2013. évi CXXII törvény (továbbiakban: Földforgalmi tv.) 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

- Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

- Az eladó a közzétételi kérelmet az adás-vételi szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza. A közzétételi kérelem visszavonását írásban kell bejelenteni a jegyzőnek.

- Ha a visszavonás iránti bejelentés a szerződés kifüggesztését követően érkezik be a jegyzőhöz, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

- A jegyző a 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról.

- Ha a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, a jegyzőnek az elfogadó jognyilatkozaton rögzítenie kell annak tényét, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, és az azon szereplő aláírást saját kezű aláírásának ismerte el.

- A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adásvételi szerződések eredeti példányával, ha az adás-vételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a közzétételi kérelem másolati példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is. 

  1. A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése

- A haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kérelmet kell benyújtani, meghatározott egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt.

- A jegyző részére 3 eredeti haszonbérleti szerződést kell benyújtani, a közzétételi kérelemmel együtt. A haszonbérleti szerződéseknek nem kell biztonsági okmányon szerkesztettnek lenniük. 

- Amennyiben a haszonbérleti szerződéshez térképi kimutatás is tartozik, azt a közzétételi kérelemhez a haszonbérleti szerződésekkel együtt csatolni kell.

- A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell a haszonbérbeadónak benyújtani.

- Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra 3 példányszámban eredeti haszonbérleti szerződések, a jegyző a haszonbérbeadót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására.

- A jegyző 15 napon belül a benyújtott eredeti haszonbérleti szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a név, cím, állampolgárság kivételével a természetes személyazonosító adatokat, és ezt a szerződéspéldányt függeszti ki.

- A jegyző a kifüggesztett haszonbérleti szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját, a közlés kezdő napját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

- A jegyző a haszonbérleti szerződést 15 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját.

- Amennyiben 15 napos határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

- A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányával, ha a haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a közzétételi kérelem másolati példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek és egy időben tájékoztatja az eladót is.

  1. Az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően megkötött haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó különös szabályok

- Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ez esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek.

- A haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kérelmet kell benyújtani, meghatározott egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt.

-A jegyző részére 3 eredeti példányba kell benyújtani, a közzétételi kérelemmel együtt. A haszonbérleti szerződéseknek nem kell biztonsági okmányon szerkesztettnek lenniük. 

-A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

- A közzétételi kérelemhez csatolni kell a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt (a továbbiakban: közzétételi közlemény) is.

- A közzétételi közleményt a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

- A jegyzőnek 15 napon belül az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény egyik példányán kell felismerhetetlenné tenni a név, cím, állampolgárság kivételével a természetes személyazonosító adatokat, és ezt kell a hirdetőtáblára kifüggeszteni.

- A jegyző a kifüggesztett közzétételi közleményre rávezeti a kifüggesztés időpontját, a közlés kezdő napját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

- A jegyző a közzétételi közleményt 15 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját.

- Amennyiben 15 napos határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

- A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződések eredeti példányaival, ha a haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a közzétételi kérelmek másolati példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek és egy időben tájékoztatja az eladót is.

- Az irattovábbítás során a kifüggesztett közzétételi közleményt is meg kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

 

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:

A kérelmet személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 9-es irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

 

A kérelemhez szükséges mellékletek:

A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

 

Az ügyintézés illetékmentes.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

  • az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet.
  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény

Nyomtatás