MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI ÜLÉS - 2016. április 26.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás soron következő ülésének helyszíne és időpontja: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme. 2016. április 26. (kedd) 10.00 óra.

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás költségvetését megállapító 7/2015 (I.15.) sz. határozat módosítása (.xls)

előterjesztés: írásbeli

2. 2015. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés (pdf)

előterjesztés: írásbeli

3. 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (xls)

előterjesztés: írásbeli

4. Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi közbeszerzési terve (pdf)

előterjesztés: írásbeli

5. Marcali Óvodai Központ intézményvezetői pályázatának kiírása (pdf)

előterjesztés: írásbeli

6. 2016/2017-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás (pdf)

előterjesztés: írásbeli

7. III. sz. fogászati vegyes körzet ellátására pályázat meghirdetés (pdf)

8. Egyebek

 

Napirend utáni tájékoztató:

 „Kisméretű infrastruktúrák fejlesztése a vidéki térségekben” - Umwelt Kft.

 

A társulási ülést követően törmelék feldolgozásával útkarbantartási bemutató lesz az Ősz- Szilvás utcák kereszteződésében.

 

Üdvözlettel:

Dr. Sütő László s.k.

elnök


Nyomtatás