ASP logo

Szálláshely szolgáltatási tevékenység bejelentése, engedélyezése

Ügytípus megnevezése:

Szálláshely szolgáltatási tevékenység bejelentése, engedélyezése  

Illetékes ügyintéző: Mód László
Telefon: 06 (85) 501-043

Ügyintézés helye: Műszaki és Városüzemeltetési Iroda 
Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 9. sz. iroda

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

------------------------------------------------------------------

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának feltételeiről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 2009. október 25-i hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztette a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.25.) Kormányrendelet. a kereskedelmi szálláshelyek és a fizető vendéglátóhelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI.24.) IKIM rendelet.


A Rendelet nem tesz különbséget a korábbi magánszállásadói (fizető vendéglátó szállásadás), valamint kereskedelmi jellegű szállásadói (működési engedélyes szállásadó) tevékenység között, mivel a magánszálláshelyek által nyújtott szálláshely-szolgáltatás is üzletszerű tevékenységnek minősül elsődleges vagy kiegészítő jövedelemszerzési forrásként.


A Kormányrendelet szigorúbb követelményeket állapít meg a szálláshely-szolgáltatás területén (fogalom meghatározások, minősítési követelmények, szoba- és férőhelyszámok stb.), melyet a formanyomtatvány melléklete is tartalmaz.


Az új rendelet szerint szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyeknek minősülnek azok a magán szálláshelyadók (fizető vendéglátó engedélyesek, működési engedélyesek - új néven szálláshely-szolgáltatók), akik a rendelet hatályba lépése előtt magánszálláshely-nyilvántartásban szállásadóként szerepeltek.


A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kizárólag üzemeltetési engedélyezési eljárás során kiadott szálláshely-üzemeltetési engedély birtokában lehet folytatni. A szálláshely-szolgáltatási engedély kiadásának feltétele a szakhatósági hozzájárulások megléte. A szálláshelyekről vezetett nyilvántartást a település honlapján a jegyző közzéteszi.


A Rendelet értelmében a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást illetve a szálláshely megszüntetését a szolgáltató köteles haladéktalanul bejelenteni.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:
A kérelmet a letölthető formanyomtatvány kitöltésével és a mellékletek csatolásával lehet benyújtani személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. földszint  20. sz. irodában, vagy postai úton elküldeni a Polgármesteri Hivatal, 8701, Marcali, Pf. 5. címre.


Letölthető nyomtatvány: kerelem_szallashely_szolgaltatasi_tevekenyseg_bejelentesehez (pdf)

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:
A szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentése és  engedélyezése esetén az eljárási illeték mértéke 3.000,- Ft, melyet illetékbélyegen kell leróni.

Az ügyintézés határidejéről:
A kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül az ügyet lezáró határozatot meg kell hozni.

A jogorvoslati lehetőségekről:

Fellebbezni lehet a határozat közlésétől számított 15 napon belül abban az esetben, ha a kérelmező vagy az, akire az engedélyt elbíráló határozat rendelkezést tartalmaz, vagy akit érint, a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést a határozatot hozó jegyzőnél kell benyújtani, aki a beadványt köteles a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.) továbbítani nyolc napon belül. Ha az arra jogosult élt a fellebbezés lehetőségével, a határozatot addig nem lehet végrehajtani, azaz a működési engedélyt nem lehet kiadni. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, írásban kell benyújtani a jegyzőnek címezve Marcali, Rákóczi u. 11. szám alatt vagy postai úton a 8701, Marcali, Pf. 5. címen. 


Nyomtatás