Hírek

Marcali Városi Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kommunikációs koordinátor álláshely betöltésére.

Feladat:

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

EFOP-3.9.2-16 pályázathoz kapcsolódóan az internetes szakmai oldal kialakítása és működtetése, hírlevél rendszer működtetése.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2018.07.01 – 2019.09.30.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Rákóczi u. 11.

Bérezés:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Álláshely elfoglalásának ideje:

Az álláshely a bírálatot követően azonnal betölthető.

 

Pályázati feltételek:

  • középiskolai végzettség
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

online felületek kezelésében szerzett tapasztalat előnyt jelent.

 

A pályázat benyújtási határideje:

Közigállás internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenéstől (2018.06.08.) számított 15 nap

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2018.06.29.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok)
  • szakmai tapasztalat igazolása
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, a pályázat elbírálásában közreműködők pályázatba való betekintéséhez

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Marcali Városi Önkormányzat kommunikációs koordinátor állásának betöltésére” megjelöléssel Marcali város polgármesteréhez kell benyújtani. (Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) Bővebb felvilágosítás Bereczk Balázs alpolgármestertől kérhető a 85/501-046-os telefonszámon.