Adóügyek

Ügytípus megnevezése: Magánszemélyek kommunális adója 

Ügytípus postafiók: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Magánszemélyek kommunális adója bevalláshoz

Illetékes ügyintéző:
Sziva Balázs előadó
Telefon: (85) 501-081
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyintézés helye: 
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Adócsoport
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 28. iroda

Ügyfélfogadási rend: 
délelőtt: hétfőn, szerdán, pénteken 7.45-tól 11.30-ig
hétfő délután: 12.15-tól 16.15-ig, péntek délután 13.00-ig
Kedden, csütörtökön, illetve szerda délután az ügyfélfogadás szünetel.

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok: 
Rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre.

Ügy leírása, szükségessége, folyamata: 

A magánszemélyek kommunális adója adatbejelentést annak a magánszemélynek, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlőjének kell benyújtania, akinek a tulajdonában lakás, építési telek van, illetve önkormányzati vagy más, nem magánszemély tulajdonát képező lakás bérleti jogával rendelkezik. Tulajdonosnak minősül a vagyoni értékű jog jogosultja. (kezelő, haszonélvező)

A tulajdonba kerülés módja lehet pl: építés, vétel, öröklés, stb.

Az adó mértéke (forint/év )

Az adó mértéke 2011. január 01-től egységesen 8.000,-Ft/év/adótárgy.

Az adatbejelentési kötelezettség elmulasztása vagy az adatbejelntés késedelmes benyújtása mulasztási bírság kiszabásával jár, aminek összege magánszemély adózó esetében 200.000 forintig terjedhet és ismételhető.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet: 
A kitöltött és aláírt adatbejelentő nyomtatványt a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül. Az adókötelezettség a valamilyen jogcímen tulajdonba kerülés évét követő év január 1-e. Az Adatbejelntő nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek: 
A bevallási nyomtatványt a hátoldalán lévő kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek: 
A nyomtatvány melléklete lehet több tulajdonos, illetve tulajdonos és haszonélvező együttes megléte esetén a „Megállapodás” című nyomtatvány, amelyen a több adófizetésre kötelezhető személy megállapodhat abban, hogy közülük ki legyen az adófizető. Amennyiben az ingatlant haszonélvezeti jog terheli, az adófizetésre kötelezhető személy az adófizető. 
Az adófizetésre csak az kötelezhető, aki a földhivatali nyilvántartásban tulajdonosként vagy haszonélvezőként szerepel, vagy bérlakás bérleti szerződéssel bíró bérlője. Egyéb más jogcím adókötelezettséget nem keletkeztet.

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: 
A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határidejéről: 
Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásának határidejétől számított 30 nap. Ez időszakon belül kerül sor az adó megállapítására, amiről az érintett adózó határozat formájában értesül. A határidőn túl, vagy az adóhatóság felszólítása nyomán benyújtott adóbevallás esetén az ügyintézési határidő a bevallás beérkezése napjától számítódik.

A jogorvoslati lehetőségekről: 
Az adó kivetéséről szóló határozat ellen – amennyiben az adózó azt törvénysértőnek minősíti – fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat átvételét követő 15 napon belül kell benyújtani a határozatot kibocsátó adóhatósághoz. A fellebbezés illetéke 5.000 forint, amit az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített illetékbeszedési számla javára, az önkormányzati adóhatóságnál rendelkezésre álló csekken kell a fellebbezés benyújtásával egyidőben teljesíteni.

Az alkalmazott jogszabályokról: 
A magánszemélyek kommunális adójára vonatkozóan a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24-26. §-ai, a helyi önkormányzat 34/2009. (XI. 27.) számú rendelete 20-24. §-ai az irányadóak. Az illetékkel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §  rendelkezik.

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról: 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény adótitkot szabályozó 53-55 §-ai alapján az adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja tudomására.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 
Az adózónak joga van arra, hogy adóügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek. Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.

Az adókötelezettség magában foglalja:

  • a bejelentést,
  • a nyilatkozattételt
  • az adóbevallás megtételét
  • adófizetést
  • adatszolgáltatást

Letölthető nyomtatványok:

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.