Adóügyek

Ügyleírás telekadó bevalláshoz
Az ügy megnevezése: Bevallás telekadó megállapításához, ha az adó alapja a telek alapterülete
Illetékes ügyintéző: Terjék András vezető-főtanácsos
Telefon: (85) 501-071

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyintézés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Adócsoport 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszínt 28. iroda

 

Ügyfélfogadási rend:

délelőtt: hétfőn, szerdán, pénteken 7.45-től 11.30-ig
hétfő délután: 12.15-től 16.15-ig, péntek délután 13.50-ig
kedden, csütörtökön, illetve szerda délután az ügyfélfogadás szünetel

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok: Rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre.

 

Az ügy leírása, szükségessége, folyamata: A telekadó bevallást annak kell benyújtania, akinek a telekadó hatálya alá tartozó telek kerül a tulajdonába. Tulajdonosnak minősül a vagyoni értékű jog jogosultja. (kezelő, haszonélvező) Több tulajdonos (vagyoni értékű jog jogosultja) esetén meg lehet állapodni, hogy ki legyen az adófizető. Ebben az esetben a bevalláshoz a "megállapodás az adóval kapcsolatos kötelezettségről, jogról' nevű nyomtatványt is csatolni kell.

 

A tulajdonba kerülés módja lehet pl: vétel, átalakítás, öröklés, stb.
A bevallási kötelezettség elmulasztása vagy a bevallás késedelmes benyújtása mulasztási bírság kiszabásával jár, aminek összege magánszemély adózó esetében 200.000 forintig, más adózó esetében 500.000 forintig terjedhet és ismételhető.
Az adó mértéke változó. A város belterületi részén 100 Ft/m2/év, zártkertben 0 Ft/m2/év, a külterületen 0 forint/m2/év.

 

Hol és hogyan kell benyújtani: A kitöltött és aláírt adóbevallási nyomtatványt a Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportjához kell benyújtani az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül. Az adókötelezettség a valamilyen jogcímen tulajdonba kerülés évét követő év január 1-e. A bevallási nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek: A bevallási nyomtatványt értelemszerűen kell kitölteni.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek: A nyomtatvány melléklete lehet a tulajdonba kerülést bizonyító okirat, de nem kötelező csatolni.
Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

 

Az ügyintézés határideje: Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásának határidejétől számított 30 nap. Ez időszakon belül kerül sor az adó megállapítására, amiről az érintett adózó határozat formájában értesül. A határidőn túl, vagy az adóhatóság felszólítása nyomán benyújtott adóbevallás esetén az ügyintézési határidő a beérkezés napjától számítódik.

 

A jogorvoslati lehetőségekről: Az adómegállapítás ellen - amennyiben az ügyfél azt törvénytelennek minősíti - a határozat átvételét követő 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozatot kibocsájtó adóhatósághoz kell benyújtani. A fellebbezés illetékköteles. Az illeték mértéke a fellebbezésben vitatott összeg függvénye. Az illeték összege a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legfeljebb 500.000 forint.
Az illetéket az adóhatóságunknál rendszeresített illetékbeszedési számla javára kell megfizetni magánszemély adózónak csekken, gazdasági társaságnak banki átutalással.

 

Az alkalmazott jogszabályokról: Az építményadóra vonatkozóan a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17-22 §-ai, a helyi önkormányzat 34/2009. (XI. 27.) számú rendelete 14-19 §-ai az irányadóak. Az illetékkel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § rendelkezik.

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény adótitkot szabályozó 53-55 §-ai alapján az adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja tudomására.

 

Az ügyek intézése során elektronikus úton végezhető cselekményekről:
Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: Az adózónak joga van arra, hogy adóügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek.
Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.

 

Az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre.

 

Az adókötelezettség magában foglalja: a bejelentést, a nyilatkozattételt, adómegállapítást (önadózók esetében) az adóbevallás megtételét, adófizetést és adóelőleg fizetést bizonylat kiállítást és megőrzést (vállalkozók) nyilvántartás vezetést (könyvvezetést) adatszolgáltatást


Letölthető nyomtatványok:

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.