Adóügyek

Az ügy megnevezése: Hatósági bizonyítvány (adóigazolás) kiadása köztartozásról
Illetékes ügyintéző: Terjék András vezető-főtanácsos
Telefon: (85) 501-071

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyintézés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda,
Adócsoport 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 28. iroda

 

Ügyfélfogadási rend:

délelőtt: hétfőn, szerdán, pénteken 7.45-től 11.30-ig
hétfő délután: 12.15-tól 16.15-ig, péntek délután 13.50-ig
kedden, csütörtökön, illetve szerda délután az ügyfélfogadás szünetel

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok: Rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre. 

 

Az ügy leírása, szükségessége, folyamata: Az adózó kérelmére az adóhatóság adóigazolást ad ki az adózó által megjelölt célból. (pl: pályázat, hitel felvétel, sárga forgalmi rendszám kiadása stb. céljából) Az adóigazolás tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.

 

Hol és hogyan kell benyújtani: Az adóigazolás iránti kérelmet írásban lehet benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz a fent megjelölt elérhetőségeken.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek: A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, címét és azt, hogy milyen célból kéri az igazolást.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletei: Nincs.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: Az adóigazolás kiadása 2016. január 01-től illetékmentes.

 

Az ügyintézés határideje: Az adóhatóság az adóigazolást a kérelem előterjesztésétől számított 6 napon belül köteles kiadni.

 

A jogorvoslati lehetősége: A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de az igazolás felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy az adóigazolás tartalma valótlan.

 

Az alkalmazott jogszabályokról: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5/A §. (5) bekezdése, illetve 85/A §-a.

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény adótitkot szabályozó 53-55. §-ai alapján az adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja tudomására.

 

Az ügyek intézése során elektronikus úton végezhető cselekményekről:
Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: Az ügyfélnek joga van arra, hogy az ügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek.
Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.

 

Az adókötelezettség magában foglalja: a bejelentést, adatszolgáltatást.

 

Letölthető nyomtatványok:

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.