Adóügyek

Ügytípus megnevezése: Mezőőri járulék 

Ügytípus postafiók: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mezőőri járulék megállapítása

Illetékes ügyintéző: 
Sziva Balázs előadó
Telefon: (85) 501-081
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Ügyintézés helye: 
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Adócsoport
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 28. iroda

Ügyfélfogadási rend:

délelőtt: hétfőn, szerdán, pénteken 7.45-tól 11.30-ig
hétfő délután: 12.15-tól 16.15-ig, péntek délután 13.00-ig
Kedden, csütörtökön, illetve szerda délután az ügyfélfogadás szünetel.

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok: 
Rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre a hátoldalán kitöltési útmutatóval.

Ügy leírása, szükségessége, folyamata: 
A mezőőri járulék bevallását annak kell megadnia és a járulékot fizetnie, akinek a járulékfizetési év első napján termőföld van a használatában, illetve a tulajdonában.(kivéve erdő, halastó, természetvédelmi terület)

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:
A kitöltött és aláírt bevallási nyomtatványt a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül. A járulékfizetési kötelezettség a használatba kerülés évét követő év január 1-e. 
A járulék mértéke:

  • külterületen:

1 hektár alatt 400 Ft/év
1 hektár felett 10 hektárig 300 Ft/hektár/év
10 hektár felett 50 hektárig 250 Ft/ha/év
50 hektár felett 200 Ft/ha/év. (A járulék sávosan számolandó)

  • zártkertben: minden megkezdett 5000 m2 után 1.000 Ft/év.

A rendelet és a bevallási nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek: 
A bevallási nyomtatványt a hátoldalán lévő kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek: 
A nyomtatványhoz két melléklet tartozik. A „Nyilatkozat” nevű nyomtatványt akkor kell kitölteni, ha a földtulajdont nem a tulajdonos használja, hanem azt bérbe adta.  A „Megállapodás” nyomtatványt akkor kell kitölteni, ha több használó van és megállapodnak abban, hogy közülük egy személy fizeti a járulékot.

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: 
A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határidejéről: 
Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásának határidejétől számított 30 nap. Ez időszakon belül kerül sor a járulék megállapítására, amiről az érintett ügyfél határozat formájában értesül. A határidőn túl, vagy az adóhatóság felszólítása nyomán benyújtott bevallás esetén az ügyintézési határidő a bevallás beérkezése napjától számítódik.

A jogorvoslati lehetőségekről: 
A járulék kivetéséről szóló határozat ellen – amennyiben az ügyfél azt törvénysértőnek minősíti -fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat átvételét követő 15 napon belül kell benyújtani a határozatot kibocsátó adóhatósághoz. A fellebbezés illetéke 5.000 forint, amit az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített illetékbeszedési számla javára, az önkormányzati adóhatóságnál rendelkezésre álló csekken kell a fellebbezés benyújtásával egyidőben teljesíteni.

Az alkalmazott jogszabályokról: 
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint az önkormányzat 29/2003. (XII. 19.) rendelete. Az illetékkel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § bekezdése rendelkezik.

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról: 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény adótitkot szabályozó 53-55 §-ai alapján az adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja tudomására.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 
A járulék fizetőnek joga van arra, hogy az ügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek.
Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.

Az adókötelezettség magában foglalja:

  • a bejelentést,
  • a nyilatkozattételt
  • az adóbevallás megtételét
  • adófizetést
  • adatszolgáltatást


Letölthető nyomtatványok:

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.