Adóügyek

Az ügy megnevezése: Bevallás állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó megállapításához

Illetékes ügyintéző:  Terjék András vezető-főtanácsos

Telefon: (85) 501-071 

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyintézés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda,

Adócsoport 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszínt 28. iroda

 

Ügyfélfogadási rend:

délelőtt: hétfőn, szerdán, pénteken 7.45-től 11.30-ig

hétfő délután: 12.15-tól 16.15-ig, péntek délután 13.50-ig

kedden, csütörtökön, illetve szerda délután az ügyfélfogadás szünetel

 

Az ügy leírása, szükségessége, folyamata: Állandó jellegű helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség terheli azt a vállalkozót, akinek az önkormányzat illetékességi területén székhelye vagy telephelye van.

Az adó mértéke 2 %.

 

FIGYELEM:

A helyi iparűzési adó esetében megszűnt a mentessége a 2,5 MFt-nál kevesebb adóalappal rendelkező vállalkozóknak – ezt a mentességet Önkormányzatunk tehát csak a 2009-2010. években biztosította, azaz ezután minden vállalkozónak, akinek adóalapja pozitív, helyi iparűzési adóelőleget kell fizetnie.

A 2016. évről szóló adóbevallás VIII. pontját az alábbiak szerint kell kitölteni.

  • Előlegfizetési időszak: 2017.07.01-től 2018.06.30-ig.
  • Első előlegrészlet: 2017.09.15. napján a 2016. évi adóalap után kiszámolt adó összegéből le kell vonni a 2017. március 15-én előírt összeget.
  • Második előlegrészlet: 2018.03.15. napján a 2016. évi adóalap után kiszámolt adó 50 %-a.

 

VIII. Adóelőleg bevallása

 1. Előlegfizetési időszak                  2017 év 07  hó  01 naptól                  2018 év 06 hó 30 napig

                                                          Esedékesség                                       Összeg                        (Ft)

 2. Első előlegrészlet                          2017 év   09 hó   15 nap       ███ .███ .███ .███ .███ ,

3. Második előlegrészlet                     2018 év  03  hó   15 nap       ███ .███ .███ .███ .███ ,

 

Hol és hogyan kell benyújtani: A kitöltött és aláírt adóbevallási nyomtatványt a Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportjához kell benyújtani az adóévet követő év május 31-ig. Az adókötelezettség a tevékenység megkezdésének napjával kezdődik és megszűnéséig tart.

Az üzleti évet választó adózók esetében az adóbevallás napja az adóév utolsó napját követő 150. nap. Az adóévben megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított iparűzési adó különbözetét is az előző mondatban szereplő időpontig kell teljesíteni. A bevallási nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető.

Mik a szükséges mellékletek: A nyomtatványnak nincs melléklete. 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásának határidejétől (május 31.)számított 30 nap. Ez időszakon belül kerül sor az adóbevallás feldolgozására. A határidőn túl, vagy az adóhatóság felszólítása nyomán benyújtott adóbevallás esetén az ügyintézési határidő a bevallás beérkezése napjától számítódik.

A jogorvoslati lehetősége: Az adóelőleg megállapításáról szóló fizetési meghagyás ellen – amennyiben az adózó azt törvénysértőnek minősíti – fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat átvételét követő 15 napon belül kell benyújtani a határozatot kibocsátó adóhatósághoz. A fellebbezés alapilletéke a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint (társas vállalkozás esetében 15.000 forint) és legfeljebb 500.000 forint, amit az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített illetékbeszedési számla javára, az önkormányzati adóhatóságnál rendelkezésre álló csekken vagy banki átutalással kell a fellebbezés benyújtásával egyidőben teljesíteni. A 2009. évi (illetve az azt követő évek) iparűzési adó bevallások feldolgozása során az önkormányzati adóhatóság részéről fizetési meghagyás nem készül. 

Az alkalmazott jogszabályokról: Az állandó jellegű helyi iparűzési adóra vonatkozóan a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35-41. §-ai, a helyi önkormányzat 34/2009. (XI. 27.) számú rendelete 34-36. §-ai az irányadóak. Az illetékkel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §  bekezdése rendelkezik.

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény adótitkot szabályozó 53-55 §-ai alapján az adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja tudomására.

Az ügyek intézése során elektronikus úton végezhető cselekményekről:      

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: Az adózónak joga van arra, hogy adóügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek. Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik. Az adókötelezettség magában foglalja: a bejelentést, a nyilatkozattételt,az adó megállapítását, az adóbevallás megtételét,adófizetést és adóelőleg fizetést, bizonylat kiállítást és megőrzést, nyilvántartás vezetését (könyvvezetést), adatszolgáltatást. 


Letölthető nyomtatványok:

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.