Marcali Napló cikkek

DSCF6093


„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el: bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.” (Kodály Zoltán)
Az Óvodai nevelés országos Alapprogramja meghatározza az óvodák számára a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás feladatait. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közé tartoznak a tehetséges gyermekek is.

Felmerülhet mindenkiben a kérdés, hogy beszélhetünk-e tehetségről az óvodáskorban? Felismerhetőek-e azok a tulajdonságok, amelyek a tehetséges gyermekekre jellemzőek? Az óvodás korú kisgyermekeknél tehetségről még nem beszélhetünk, inkább a tehetségre utaló jegyekről, tehetséggyanúról, tehetségígéretekről. Bizonyos kiemelkedő speciális képességeket már ebben a korban is megfigyelhetünk, például a zene, matematika, vizuális, mozgás területén. Az óvodapedagógus fontos feladata, hogy felismerje a gyerekekben rejlő tehetségre utaló jegyeket és egyénre szabott módon foglalkozzék a tehetség-ígéretes gyermekekkel.
Az óvodában a tehetséges gyermekek fejlesztése történhet az óvodai csoportban, illetve „tehetséggondozó” foglalkozásokon, tehetség műhelyekben. Az óvodai csoportban a tehetségfejlesztés a mindennapi játékos, cselekvéses helyzetekben valósul meg, a gyerekek szabadon dönthetnek, hogy részt vesznek-e a felkínált tevékenységben. Ezek a foglalkozások hozzájárulnak az óvodás gyermek személyiségének alakulásához, amelyet az érzelmi biztonságot nyújtó, támogató környezet és az óvónő személyisége is pozitívan befolyásol.
A tehetségműhelyekbe a csoportban dolgozó óvodapedagógusok megfigyelései, javaslatai alapján kerülhetnek be az 5-7 éves gyermekek. A megfigyeléseket az óvodába lépéstől kezdve végezzük, s mire a gyermekek elérik az ötödik életévüket, kitűnik, hogy kinek van kiváló kézügyessége, zenei hallása, fejlett nyelvi kifejezőképessége, logikus gondolkodása, ki az, aki jobban érdeklődik a természeti jelenségek iránt, vagy az átlagtól eltérő kiváló mozgáskoordinációs képességekkel rendelkezik.
Óvodáinkban 2013-óta működnek a tehetségműhelyek, ahol a tervszerű és tudatos fejlesztés hatására megvalósul a gyermekek sokoldalú fejlesztése.

Bóbita óvoda:

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódik a „Bokréta – népi dalos játékok, gyermektánc tehetséggondozó műhely.” Gájerné Bicskei Éva és Nagy Krisztina óvodapedagógusok olyan kisgyermekekkel foglalkoznak, akik átlagon felüli mozgásképességekkel, zenei képességekkel rendelkeznek, szeretik a népi dalos játékokat.
A műhelyfoglalkozásokon - heti egy alkalommal- a gyerekek megismerkednek a népi hagyományokkal, a magyar néptánc alapjaival. A mozgás, a tánc örömének felfedeztetése során fejlődik mozgáskultúrájuk, alakul szép testtartásuk, erősödnek szociális kompetenciáik.
Minden évben részt vesznek a Balatonszentgyörgyön megrendezésre kerülő Prücsök Fesztiválon, ahol a kistérség óvodásai mutatják be tudásukat.

 

Mesepark óvoda:

Az óvodában Horváthné Dinai Gyöngyi és Körtvélyesi Ilona óvó nénik vezetik a „Zene Manók”- zenei tehetségműhelyt. Olyan kisgyermekek vesznek részt a műhelyfoglalkozásokon, akiknél a kiemelkedő zenei hallást, zenében történő fejlett kreativitást figyelték meg az óvodapedagógusok. Heti egy alkalommal történik a foglalkozások megszervezése, a gyerekek hangszerekkel, zeneművekkel ismerkednek meg, amelyek segítségével megvalósul hallás-, ritmusérzék-, és éneklési készségük fejlesztése, zenei ízlésük, egész személyiségük formálása.

 

Tündérliget óvoda:

két tehetségműhely működik az óvodában, mindkettő a sajátos arculathoz kapcsolódik.
Bosnyák Edit és Detrich Nikoletta a „Labdázó ligetlakók” műhelyfoglalkozásait vezeti, azokkal a gyermekekkel foglalkoznak, akik az átlagtól eltérően kiváló mozgáskoordinációs képességekkel rendelkeznek. A különböző méretű és anyagú labdákkal történő mozgás keretében valósul meg a gyerekek ügyességének, edzettségének, állóképességének, mozgáskultúrájának fejlesztése.
A „Csodabogarak tehetségműhely” célja a környezettudatos nevelés, amelyben kiemelt szerepet kap a természeti értékek védelme, a kreatív gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, természettudományos ismeretek elmélyítése. A gyerekek számára Tóthné Szalavári Ottilia és Horváth Jánosné olyan kirándulásokat, túrákat, szenzitív játékokat szervez, amelyek lehetőséget nyújtanak az élményszerzésre, vizsgálódásokra, ok-okozati összefüggések felismertetésére.

Bízom abban, hogy a változatos, gazdag tevékenységek biztosításával minden kisgyermek megtalálja a helyét egy-egy tehetségműhelyben és lehetősége lesz arra, hogy a benne felfedezett „tehetség csírákat” az óvodapedagógusok kibontakoztathassák.
Kiss Sándorné

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.